Lidmaatschap
– Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
– Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat.
-Bij niet tijdige opzeggen wordt 60% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

Contributie
– Contributienota’s dienen binnen 30 dagen betaald te worden.
– Indien een opleiding tijdens het seizoen wordt beëindigd vind er geen restitutie plaats.
– Diploma’s kunnen alleen worden uitgereikt als er geen openstaande posten meer zijn.

Gedrag
– Leden en bezoekers dienen zich aan de aanwijzingen van het zwembadpersoneel en de trainers en instructeurs van Scuba-Go te houden.
– Het bestuur van Scuba-Go is bevoegd om in situaties waarin het gedrag van een lid gevaar of hinder veroorzaakt voor zichzelf, andere leden, instructeurs of trainers, de opleiding van dat lid af te breken. Alvorens daar toe over te gaan, vindt eerst een gesprek plaats tussen een bestuurslid van Scuba-Go, de verantwoordelijke instructeur en (de wettelijke vertegenwoordigers) van het betreffende lid.

Aansprakelijkheid
– Scuba-Go is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of ontvreemde eigendommen.

Fotografie
– Onderwaterfotografie vind alleen plaats door instructeurs en trainers van Scuba-Go tenzij hiervoor voorafgaand toestemming is gegeven door de leiding van Scuba-Go.

Opleidingen
– Bij de start van een duikopleiding welke deels in buitenwater plaats vindt, dient de cursist een bewijs van keuring te overleggen van een daartoe bevoegde arts. Indien het bestuur van Scuba-Go het noodzakelijk oordeelt, kan ook een lid dat een opleiding volgt die uitsluitend in het binnenwater plaats vindt, verplicht worden een medische keuring te ondergaan gericht op de geschiktheid voor het volgen van die cursus.
– Bij aanvang van welke opleiding dan ook dient men in het bezit te zijn van een eigen set duikvinnen, snorkel en duikbril.